Όροι Χρήσης – Κανόνες λειτουργίας-Περιορισμοί ιστοσελίδας & Forum  του Woodturnigclub.gr

Η Ελληνική Λέσχη Ξυλοτορναδόρων προσφέρει τις υπηρεσίες της:

– Σε επισκέπτες της ιστοσελίδας μας (μερική πρόσβαση) για την ενημέρωση τους στις δημόσιες πληροφορίες που παρέχει

– Σε άτομα που έχουν εγγραφεί ως μέλη του συλλόγου “Ελληνική Λέσχη Ξυλοτορναδόρων”, τα οποία με την ιδιότητα τους αυτή έχουν πλήρη πρόσβαση σε περισσότερα θέματα, όπως το Forum διαλόγου, ειδικές πληροφορίες, υλικό και τεχνικές που είναι χρήσιμα για την ενασχόληση τους με την τέχνη του ξυλότορνου.

Η πρόσβαση για τους απλούς επισκέπτες είναι δωρεάν, ενώ τα μέλη του συλλόγου μας υποχρεούται να καταβάλουν ετήσια συνδρομή για την συμμετοχή τους, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης της ιστοσελίδας και των λοιπών εξόδων της Λέσχης και των δράσεων της.

Η συμμετοχή των μελών του Συλλόγου μας, είναι δυνατή υπό τους κάτωθι «‘Όρους Χρήσης και Κανόνες Λειτουργίας», τους οποίους τα μέλη του υποχρεούται να λάβουν υπ’ όψη τους. Η εγγραφή και η συμμετοχή σας στο Forum του Woodturnigclub.gr  δηλαδή, σημαίνει την πλήρη αποδοχή των «‘Όρων Χρήσης και Κανόνων Λειτουργίας». Επιπλέον, παρακαλούμε ελέγξτε τις επιμέρους κατηγορίες του Forum για τυχόν ύπαρξη συμπληρωματικών κανόνων, οι οποίοι ισχύουν παράλληλα με τους παρόντες «Όρους Χρήσης και Κανόνες Λειτουργίας».

Η χρήση της ιστοσελίδας και του Forum του Woodturnigclub.gr διέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό για τον οποίον τα μέλη οφείλουν να είναι ενήμερα και να ανατρέχουν σ’ αυτόν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν προσθήκες ή αλλαγές. Τα εγγεγραμμένα μέλη έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα, το Forum και στην θεματολογία των τεχνικών θεμάτων.

Οι Όροι Χρήσης και οι Κανόνες Λειτουργίας μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εφόσον παραστεί ανάγκη με παράλληλη δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση και ισχύουν για όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του.

  1. Εγγραφή

Για να εγγραφεί, το υποψήφιο μέλος πρέπει να :

– Υποβάλλει την φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα.

– Να αποδεχθεί το καταστατικό του Συλλόγου “Ελληνική Λέσχη Ξυλοτορναδόρων / Woodturningclub.gr.

– Αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τον παρόντα κανονισμό και κάθε μελλοντική του αναθεώρηση.

– Ταυτοποιηθεί μέσω υπαρκτού και μοναδικού λογαριασμού e-mail. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ταυτοποίηση μέσω του δηλωθέντος λογαριασμού, η εγγραφή δε μπορεί να ολοκληρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση το υποψήφιο μέλος πρέπει να επικοινωνήσει με το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας, μεσω της φόρμας επικοινωνίας.

– Καταβάλει στην ταμειακή διαχείριση του συλλόγου την ετήσια συνδρομή του.

Το κάθε μέλος έχει την δυνατότητα χρήσης στο πεδίο “Ονομα χρήστη/Username” να εγγράψει το πραγματικό του ονοματεπώνυμο ή ένα ψευδώνυμο που θα φαίνεται στις δημοσιεύσεις του και μια εικόνα ή μια ευκρινή φωτογραφία του προσώπου του, τα οποία θα τον ταυτοποιούν σε κάθε δημοσίευση του (Εικονίδιο χρήστη/Avatar).

 

  1. Συστάσεις & Επισημάνσεις

• Χρησιμοποιείστε την “Αναζήτηση” καθώς και τους ποικίλους τρόπους εύρεσης θεμάτων στο forum, ίσως υπάρχει αυτό που ζητάτε σε κάποιο παλιότερο θέμα/δημοσίευση.

• Μην «απαιτείτε», αλλά ζητείστε ευγενικά αυτό που θέλετε με το δυνατόν σαφέστερο τρόπο.

• Είναι αυτονόητο ότι τα άλλα μέλη του forum δεν είναι υποχρεωμένα να σας απαντήσουν και ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις για όλα τα θέματα.

• Μην γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ τον τίτλο του μηνύματος και το περιεχόμενό του. Όταν θέλετε να τονίσετε κάτι χρησιμοποιήστε bold χαρακτήρες ή άλλους τρόπους που παρέχονται από την πλατφόρμα. Εκτός του ότι είναι κουραστικό γι’ αυτόν που διαβάζει το μήνυμα με τους κεφαλαίους χαρακτήρες, γενικότερα ο συγκεκριμένος τρόπος γραφής στον χώρο του Internet σημαίνει ότι “φωνάζετε” οπότε άσκοπη και συνεχής χρήση τους είναι δυνατόν να προκαλέσει παρεξηγήσεις και σε κάθε περίπτωση είναι αναμενόμενη η σχετική επίπληξη από τους Συντονιστές.

• Ελέγξτε τη δημοσίευσή σας, πριν την ανεβάσετε, (αλλά και μετά), για απροσεξίες που αλλάζουν το νόημά της. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Επεξεργασία η οποία είναι διαθέσιμη για μικρό χρονικό διάστημα (10′) μετά την δημοσίευση του μηνύματός σας, για να κάνετε συμπληρωματικές διορθώσεις. Είναι ανούσιο και κουραστικό να κάνετε συμπληρωματικές δημοσιεύσεις, απλά για να αλλάξετε κάποια λεπτομέρεια. Στην έσχατη περίπτωση που θέλετε κάποια δημοσίευσή σας να διαγραφεί ή να διορθωθεί θα πρέπει να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο Συντονιστή της κατηγορίας.

• Τα μηνύματα των μελών μπορεί να εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις, αλλά οι συμμετέχοντες παρακαλούνται στην κατά το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση των απόψεών τους. Σε περίπτωση που αντιγράφετε κάποιο απόσπασμα κειμένου από άλλη ιστοσελίδα (site) ή από κάποια άλλη έντυπη ή μη πηγή, πρέπει να αναφέρετε απαραιτήτως και την προέλευση του κειμένου (link-πηγή) στο τέλος του για αποφυγή προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

• Τα μηνύματά θα πρέπει να δημοσιεύονται σε Κατηγορίες & Υποκατηγορίες, του οποίου η θεματολογία (τίτλος – περιγραφή) σχετίζεται με το περιεχόμενό τους. Ο τίτλος των μηνυμάτων θα πρέπει να αποτελεί μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου τους, καθώς και να είναι όσο το δυνατόν πιο «κατατοπιστικός», ώστε να μην παραπλανιούνται οι αναγνώστες. Αν διαπιστώσετε ότι ένα θέμα βρίσκεται σε λανθασμένη κατηγορία, ειδοποιήστε τον υπεύθυνο της κατηγορίας προκειμένου να το μετακινήσει στην ορθή κατηγορία. Μηνύματα με αόριστους ή αποπροσανατολιστικούς τίτλους θα μετονομάζονται κατά την κρίση των υπευθύνων των εκάστοτε θεματικών κατηγοριών.

• Οι απαντήσεις σε ήδη υπάρχοντα θέματα συζήτησης είναι ευπρόσδεκτες, εφόσον περιέχουν ουσιώδεις και όχι παραπλανητικές πληροφορίες. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπονται άσκοπα μηνύματα που σκοπεύουν μόνο στην διατήρηση ενός θέματος στην κορυφή του αντίστοιχου forum (post bumping).

• Το forum σας παρέχει την δυνατότητα να επικοινωνείτε με τα άλλα μέλη μέσω Ιδιωτικού Μηνύματος (PM), οπότε καλό είναι να αποφεύγετε μονολεκτικές απαντήσεις για ένα θέμα, ή συζήτηση που αφορά σε δύο άτομα.

• Ο σκοπός της ιστοσελίδας είναι δημιουργικός και γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό λειτουργεί και εμπλουτίζεται καθημερινά. Το Woodturnigclub.gr δεν πρόκειται να δώσει βήμα σε όσους προσβλέπουν σε άλλες χρήσεις.

Όλα λοιπόν τα μέλη του, εφόσον θέλουν να συμμετάσχουν, οφείλουν να σέβονται όσους παίρνουν μέρος στις δημόσιες συζητήσεις, να εκφράζονται ευπρεπώς, να μην δρουν επικριτικά και προπαντός να μην δημιουργούν πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων, ιδιαιτέρως δε σε προσωπικό επίπεδο. Μέλη τα οποία επιμένουν να επιδεικνύουν ανάλογες συμπεριφορές, δεν θα συγχωρούνται και πέραν των σχετικών συστάσεων, να θεωρούν δεδομένη την προσωρινή ή και μόνιμη απομάκρυνσή τους από τις σελίδες του forum.

• Κάθε χρήστης οφείλει και είναι υποχρεωμένος από τον παρόντα κανονισμό, να δημιουργήσει μόνο ένα λογαριασμό μέλους. Το μέλος πρέπει να γνωρίζει πως η εγγραφή περισσότερων του ενός λογαριασμών, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, θα επιφέρει την απαγόρευση πρόσβασης στην ιστοσελίδα.

Γ. Υπογραφές και Avatars

Κάθε χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να προσθέτει την «υπογραφή» του σε κάθε μήνυμα, που δημοσιεύει στο Forum. Τα ακόλουθα ισχύουν ειδικά για τις υπογραφές και τα avatars (εικονίδιο χρήστη):

Οι υπογραφές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 500 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των κενών γραμμών. Οι υπογραφές μπορούν να περιέχουν συνδέσμους (links) προς την προσωπική ή την αγαπημένη σας δικτυακή τοποθεσία (site) αλλά και σε σελίδες που φιλοξενούνται στο Woodturnigclub.gr. Απαγορεύεται η παραπομπή μέσω υπογραφών ή avatars σε ιστοσελίδες με πορνογραφικό, πειρατικό, προσβλητικό ή οποιαδήποτε μορφής δραστηριότητα που δεν τηρεί τους διεθνείς νόμους. Απαγορεύεται αυστηρά η διαφήμιση εμπορικών και μη προϊόντων ή υπηρεσιών, με την τοποθέτηση links ή banners στην υπογραφή και στα avatars. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ανάλογες υπογραφές ή τα avatars θα αφαιρούνται άμεσα. Σε περίπτωση υποτροπής, η υπεύθυνη ομάδα Διαχειριστών/ Συντονιστών του Woodturnigclub.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβαση στο Forum (BAN) του μέλους που δεν συμμορφώνεται.

Οσον αφορά τα avatars (εικονίδιο χρήστη) έχετε την δυνατότητα να τοποθετήσετε μια εικόνα της επιλογής σας. Τα avatars δεν μπορούν να απεικονίζουν ή να παραπέμψουν σε άσεμνο ή πορνογραφικό υλικό, πολιτικό, διαφημιστικό, θρησκευτικό, ρατσιστικό και γενικά περιεχόμενο που δεν τηρεί τους διεθνείς νόμους.

Κατά τα αλλά στις υπογραφές και τα avatars ισχύουν οι λοιποί όροι χρήσης.

Δ. Απαγορεύσεις

• Για διασφάλιση της λειτουργικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του Forum γενικότερα, θεσπίζονται οι παρακάτω απαγορεύσεις :

– Η δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού φέρει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, (copyright), ή όποιου υλικού απαγορεύεται μερική ή ολική αναδημοσίευσή του γενικότερα.

– Η δημοσίευση μηνυμάτων για παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού (Crack, Serial, Key Generator) καθώς και συνδέσμους (links) για ιστοσελίδες με τέτοιο περιεχόμενο. Στην απαγόρευση αυτή περιλαμβάνονται και σύνδεσμοι (links) για αρχεία torrent, rapidshare κ.α. τα οποία αναφέρονται σε εμπορικά προγράμματα ή σε παράνομα αντίγραφα έργων που προστατεύονται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και σύνδεσμοι για ιστοσελίδες που διευκολύνουν μέσω αρχείων torrent την μεταφόρτωση τέτοιων παράνομων αντιγράφων (torrent trackers).

– H αντιγραφή του συνόλου υλικού (πχ. αυτούσιες ειδήσεις, άρθρα, παρουσιάσεις κ.ο.κ.) άλλων ιστοσελίδων ή πηγών πληροφόρησης, Ελληνικών και ξένων, (περιλαμβανομένων και διαδικτυακών forums), και ιδιαιτέρως η δημοσίευσή του χωρίς αναφορά προέλευσης, (πηγής). Επίσης η επαναλαμβανόμενη αναδημοσίευση μερική ή ολική ειδήσεων, άρθρων, κειμένων και υλικού από άλλες ιστοσελίδες Ελληνικές και ξένες, άσχετες με την θεματολογία μας ακόμη κι αν αναφέρεται η προέλευσή τους (πηγή).

– Η μερική ή ολική αναδημοσίευση σε άλλες ιστοσελίδες ή πηγές πληροφόρησης άρθρων που δημοσιεύθηκαν στο forum, χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια του Administrator ή των Συντακτών.

– Η μαζική δημοσίευση ίδιων ή παρεμφερών θεμάτων και μηνυμάτων στην ίδια ή σε πολλές θεματικές ενότητες.

– Η άμεση ή έμμεση μέσω συνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες, δημοσίευση άσεμνου, πορνογραφικού ή/και ρατσιστικού υλικού, ή απαγορευμένου από την Ελληνική νομοθεσία υλικού γενικότερα.

– Οι προσωπικές επιθέσεις προς μέλη, (flaming), ή δημοσίευση μηνυμάτων με σκοπό την πρόκληση οργισμένης αντίδρασης, (flame baiting). «Ο σεβασμός σε κάθε επίπεδο των συνομιλητών μας, ακόμη κι όταν οι απόψεις μας διαφέρουν, αποτελεί προσόν κι όχι ελάττωμα».

– Η χρήση απρεπών, ειρωνικών, προκλητικών, προσβλητικών, δυσφημιστικών ή υβριστικών εκφράσεων κατά μέλους μας ή άλλου προσώπου είτε δημόσια, είτε με προσωπικό μήνυμα.

– Το άνοιγμα καινούργιων θεμάτων/μηνυμάτων προκειμένου να εκδηλωθούν παράπονα για θέματα & μηνύματα που κατά την κρίση των υπευθύνων κλειδώθηκαν, διορθώθηκαν ή διαγράφηκαν.            Σε κάθε περίπτωση αν κάποιο μέλος έχει παράπονα και παρατηρήσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ΠΜ (προσωπικό μήνυμα) και να απευθυνθεί στον υπεύθυνο της εκάστοτε κατηγορίας/υποκατηγορίας. Να θεωρείται δεδομένη η επίπληξη χρηστών ή ακόμη και η προσωρινή/μόνιμη διαγραφή τους (BAN) από το φόρουμ του Woodturnigclub.gr που εμμένουν σε τέτοιες πρακτικές.

– Η ατεκμηρίωτη, ή ανώνυμη καταγγελία κατά τρίτου.

– Τα σχόλια πολιτικού περιεχομένου, αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα ή καταστάσεις, ανάρτηση σχετικού οπτικού, ηχητικού υλικού. Στην απαγόρευση περιλαμβάνεται πολιτική διαφήμιση κάθε είδους (σε avatars ή σε υπογραφές).

– Η άσκοπη επιβάρυνση του συστήματος του Woodturnigclub.gr, για παράδειγμα με υπερβολικά πολλές ή μεγάλες φωτογραφίες ή με μεγάλο αριθμό αλληλένθετων παραθέσεων ή με άσκοπες παραθέσεις.

– Η μαζική αποστολή σε μέλη μας προσωπικών μηνυμάτων ή e-mail, (spamming).

– Η όποιας μορφής διαφήμιση, χωρίς πρότερη συνεννόηση με τον υπεύθυνο διαχειριστη/συντονιστή του forum.

– Η γενικευμένη χρήση γλώσσας άλλης από την Ελληνική καθώς και χρήση μη Ελληνικής γραμματοσειράς, (περιλαμβανομένων των greeklish). Η ανάγνωση μηνυμάτων γραμμένων με τέτοιο τρόπο, είναι πολύ δύσκολη και κουραστική για την πλειοψηφία των χρηστών. Η χρήση greeklish θεωρείται αδικαιολόγητη στις μέρες μας, που έχουν εκλείψει προβλήματα ασυμβατότητας, και κατ’ επέκταση προσβλητική. Να θεωρηθεί δεδομένη η επίπληξη χρήστη που συνεχίζει παρά την παρούσα διευκρίνιση, καθώς επίσης και η επεξεργασία ή ακόμα και διαγραφή του/των εν λόγω μηνύματος/των από τους Συντονιστές/Moderators χωρίς καμία ενημέρωση.

– Η δημιουργία περισσοτέρων του ενός λογαριασμού χρήστη. Κάθε μέλος επιτρέπεται να έχει μόνο έναν λογαριασμό πρόσβασης/χρήστη και να θεωρείτε δεδομένη η διαγραφή των επιπλέον λογαριασμών ή και του κύριου λογαριασμού στην περίπτωση που αποδειχθεί σκοπιμότητα. Αν έχετε πρόβλημα πρόσβασης με τον υφιστάμενο λογαριασμό σας, μην δημιουργείτε νέο αλλά επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας. Μέλη στα οποία τους απαγορεύεται η πρόσβαση λόγω παράβασης των παρόντων όρων χρήσης, και επανέρχονται με επαναλαμβανόμενες εγγραφές λογαριασμών, χρησιμοποιώντας μη αποδεκτές μεθόδους επανεγγραφής προκειμένου να ξεγελάσουν το σύστημα ελέγχου (πχ. εικονικές IP μέσω proxy servers), εντοπίζονται άμεσα και οι νεότεροι λογαριασμοί απενεργοποιούνται ή διαγράφονται. Το Woodturnigclub.gr επιφυλάσσεται για περισσότερες ενέργειες προς τα μέλη που παρά την παρούσα διευκρίνιση επιμένουν σε ανάλογες πρακτικές.

Ε. Η υπεύθυνη ομάδα διαχείρησης του Woodturnigclub.gr

Την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και την εύρυθμη λειτουργία του forum γενικότερα, επιβλέπουν οι εκάστοτε υπεύθυνοι συντονιστές που έχουν οριστεί από τους διαχειριστές ανά κατηγορία/υποκατηγορία (Woodturnigclub.gr Team) που είναι κι αυτοί μέλη του Συλλόγου, ο δε ρόλος τους έγκειται :

Στην ισότιμη μεταχείριση όλων των μελών και την παροχή βοήθειας στα πλαίσια του εφικτού.

Στον εντοπισμό περιπτώσεων μη τήρησης όρων του παρόντα κανονισμού και η κατά την απόλυτη κρίση τους λήψη διορθωτικών ή αποτρεπτικών μέτρων, όπως :

α. Μεταφορά θεμάτων σε άλλες, πιο συναφείς θεματικές ενότητες, αλλαγή τίτλων σ’ αυτά για πιο εύκολη αναζήτηση. Διόρθωση μηνυμάτων στα σημεία όπου δεν τηρούνται όροι χρήσης, ή διαγραφή. Κλείδωμα ή διαγραφή θεμάτων/μηνυμάτων που εκφεύγουν της ευπρέπειας ή δεν συνάδουν με το πνεύμα και το αντικείμενο του Forum του Woodturnigclub.gr.

β. Αποστολή προσωπικού μηνύματος στο εμπλεκόμενο μέλος με δέουσες συστάσεις, ή ανάρτηση των συστάσεων στο σχετικό θέμα ή μήνυμα. Σε σοβαρές παραβάσεις και σε μη συμμόρφωση του μέλους αρχικά επιβάλουν ενδεχομένως προσωρινό και σε μετέπειτα υποτροπές μόνιμο πλέον αποκλεισμό, (ΒΑΝ), από τη περαιτέρω συμμετοχή στο Forum.

ΣΤ. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Woodturnigclub.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του και όταν επισκέπτεται τις σελίδες του.

Συγκεκριμένα συλλέγονται:

το όνομα χρήστη (username)

ο κωδικός πρόσβασης(password)

η Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)

η IP Address για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του Woodturnigclub.gr (server, data base, δικτύου κ.α ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Χρησιμοποιεί δε cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους.

  1. Σαν χρήστης συμφωνείτε ότι όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες καθώς και τα μηνύματα που έχετε εισαγάγει αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς την συγκατάθεσή σας. Τα μέλη του Woodturnigclub.gr δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν καμία πληροφορία που αφορά μέλη του Forum και η οποία παρέχεται από το Woodturnigclub.gr ή από τα ίδια τα μέλη του. Αν γίνει αντιληπτή η διακίνηση «προσωπικών» στοιχείων σε δημόσιο Forum, τότε η διαχειριστική ομάδα του Woodturnigclub.gr Forum έχει το δικαίωμα διαγραφής αυτών των μηνυμάτων, καθώς και επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες.
  2. Σαν χρήστης συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας στο φόρουμ του Woodturnigclub.gr καθώς και τα μηνύματα/θέματα που θα δημοσιεύσετε, δεν είναι δυνατόν να διαγραφούν οριστικά από την βάση δεδομένων και τις σελίδες του. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πλέον τον λογαριασμό σας, μόνον αυτός μπορεί να απενεργοποιηθεί οριστικά και να διαγραφούν τα προσωπικά στοιχεία από το προφίλ σας. Κατά συνέπεια θα πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεχτικοί με το περιεχόμενο των μηνυμάτων που δημοσιεύετε στο Forum του Woodturnigclub.gr, ή άλλων πληροφοριών που δημοσιοποιείτε μέσω αυτού, εφόσον στο μέλλον ενδεχομένως να θελήσετε την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Διαγραφές λογαριασμών και μηνυμάτων θα γίνονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος, ο οποίος θα αιτιολογείται επαρκώς από τον εκάστοτε χρήστη, αυτό όμως εξακολουθεί να παραμένει στην ευχέρεια της υπεύθυνης ομάδας του Woodturnigclub.gr.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα συνιστάται να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών του Woodturnigclub.gr.

  1. Δήλωση Περιορισμού Ευθύνης

• Το Woodturnigclub.gr διατηρεί χώρο συνομιλιών στο διαδίκτυο σύμφωνα με τους προαναφερθέντες Όρους Χρήσης και Κανόνες Λειτουργίας. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις.

• Το Woodturnigclub.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.

• Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από το λογαριασμό τους (user account), συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που μεταδίδουν μέσω του Forum του Woodturnigclub.gr.

• Το Woodturnigclub.gr, ο ιδιοκτήτης του (Σύλλογος “Ελληνική Λέσχη Ξυλοτορναδόρων”) και η υπεύθυνη διαχειριστική ομάδα του (Woodturnigclub.gr Team) δε φέρουν καμία ευθύνη για τις θέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή για οποιαδήποτε παρεξήγηση ή απώλειες, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες, ή βλάβες οποιουδήποτε τύπου από την πλευρά των χρηστών / επισκεπτών.

• Το Woodturnigclub.gr, ο ιδιοκτήτης του και η υπεύθυνη διαχειριστική ομάδα του (Woodturnigclub.gr Team) δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων και σχολίων που περιέχονται σε μηνύματα μελών και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα μηνυμάτων ή και συμβουλών που παρέχονται από μηνύματα μελών στο Forum του.

• Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του Woodturnigclub.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

• Το Woodturnigclub.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την διαγραφή, φθορά η αποτυχία αποθήκευσης αρχείων ή άλλου περιεχομένου το οποίο διατηρείται ή διακινείται μέσω οποιασδήποτε σελίδας ή υπηρεσίας του δικτυακού του τόπου.

• Το Woodturnigclub.gr, ο ιδιοκτήτης του και η υπεύθυνη διαχειριστική ομάδα του (Woodturnigclub.gr Team) δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άλλων sites για τα οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί το περιεχόμενό τους, καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν τέτοια μηνύματα. Σε περίπτωση όμως δημοσίευσης τέτοιων μηνυμάτων, αν είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail (info@woodturnigclub.gr), ώστε να αποσυρθούν άμεσα!

Η πρόσβαση σε αυτό το forum είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα. Το forum προσφέρεται, δεν είναι κεκτημένο δικαίωμα κανενός και τα μέλη του φιλοξενούνται στις σελίδες του.

Πρέπει λοιπόν να το χρησιμοποιείτε με σεβασμό στους «Κανόνες Λειτουργίας» και τους «Όρους Χρήσης». Κάθε παραβίαση των κανόνων σημαίνει κατάχρηση του προνομίου και αποδεικνύει αδιαφορία προς στους υπόλοιπους χρήστες.

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το Woodturnigclub.gr για την ενημέρωσή σας.

Η διαχειριστική ομάδα του Woodturnigclub.gr

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top